Церква.net

Розділи
Профіль
Відгуки
 
Вступ
Опис:
Парохія Воздвиження Чесного Хреста у Кракові (Польща) належить до Краківсько-Криницького деканату Перемисько-Варшавської архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви.
Категорії: юрисдикція
Церква:
Митрополія:
Єпархія:
Деканат:
Категорії: територія
Країна:
Область:
Місто/село:
Контакти
Адреса:
Parafia Greckokatolicka p. w. Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w Krakowie, ul. Wi?lna 11, 31-007 Krak?w
Телефон:
+48 (12) 429 28 61
Ел. пошта:
Веб-сайт:
Громада
Історія :
Заснована 26 лютого 1808 року, коли їй декретом австрійської влади № 2786 було передано храм св. Норберта.
Протягом сорока років після ІІ Світової війни діяла при каплиці св. Дороти у монастирі оо. Августинців.
Настоятель:
о. Петро Павлище, декан
Контакти:
Моб. тел.: +48 (502) 036 141
Ел. пошта: ppawliszcze [a] cerkowgr.pl, ppawliszcze [a] przemyslgr.opoka.org.pl
Храм
Назва:
Воздвиження Чесного Хреста
Розташування:
ul. Wi?lna 11, 31-007 Krak?w - у центрі міста, 200 м від площі Ринок
Історія :
?wi?tynia wzniesiona zosta?a w latach 1636-1643 w stylu barakowym jako ko?ci?? im Norberta, przeznaczony dla SS. Norbertanek. Po przeprowadzonej przez w?adze austriackie kasacji klasztor?w opuszczona przez SS. Norbertanki ?wi?tyni? zosta?a 26 lutego 1808 roku na mocy dekretu Nr 2786 przekazana na w?asno?? parafii greckokatolickiej.
Pod koniec XIX wieku dzi?ki staraniom ?wczesnego proboszcza o. Iwana Borsuka oraz parafian w cerkwi wzniesiono pi?kny ikonostas - najwa?niejszy element ?wi?tyni obrz?dku wschodniego. Murowany ikonostas zaprojektowany zosta? przez znanego architekta, T. Stryje?skiego, natomiast ikony do tego ikonostasu wg projektu Jana Matejki namalowa? jego ucze?, W?adys?aw Rossowski.
W roku 1947 w?adze komunistyczne zlikwidowa?y dzia?aj?c? parafi?, budynek po kilku latach przekazano OO. Saletynom, a ikonostas rozebrano i przeniesiono do archiw?w Muzeum Jana Matejki.
W roku 1998 parafia greckokatolicka odzyska?a swoj?, w?asno??, GO; Saletyni do ko?ca 2001 roku opu?cili ?wi?tyni?, a grekokatolicy po ponad 50 latach przerwy powr?cili do swojej cerkwi. Odzyskany dzi?ki wieloletnim staraniom parafii greckokatolickiej zabytkowy ikonostas zrekonstruowano i odrestaurowano. Zosta? on ponownie wzniesiony, a w listopadzie 2004 roku po?wi?cony przez zwierzchnika grekokatolik?w w Polsce metropolit? przemysko-warszawskiego, arcybiskupa Jana Martyniaka.
Do ?wi?tyni prowadzi?y dwa wej?cia: przez kamienny portal od strony Plant oraz od ulicy Wi?lnej. Obecnie u?ywane jest to drugie wej?cie.
W pomieszczeniu obok kruchty mo?na zobaczy? ikonostas wykonany w latach 60-ych XX w. przez wybitnego artyst? Jerzego Nowosielskiego. Ikonostas ten s?u?y? do cel?w kultu religijnego w kaplicy ko?cio?a ?w. Katarzyny, w kt?rej parafia greckokatolicka korzystaj?c z go?cinno?ci OO. Augustynian?w dzia?a?a w latach 1958-1998.
Споруда:
мурована з цегли, у бароковому стилі
Рік побудови:
1636-1643
Розклад богослужінь
Недільна Літургія:
Інші відправи:
8:30 - утреня; 17:00 - вечірня.
У будні літургія буває о 7:00, 7:30, 8:00 або 17:00.
Про запис
Джерела інформації:
Дотичні веб-публікації:
Автор запису:
Останнє оновлення:
26.12.2009


Календар
Статистика
Тип учасника:Церква
Мережа:Парохії
Переглядів:11935
Друзі:0
Оновлено:12 year(s) ago
Реєстрація:26.12.2009